Podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov upravuje vyhláška MVSR č. 719/2002 Z.z..

Vykonávame kontroly všetkých známych značiek hasiacich prístrojov.

Cena kontroly hasiacich prístrojov:

Cena kontroly hasiacich prístrojov je 3€ bez DPH za jeden kus.
V prípade opravy bude cena stanovená na základe posúdenia technika priamo na mieste.

Cena tlakovej skúšky hasiacich prístrojov:

Cena tlakovej skúšky hasiaceho prístroja je 8,50€ bez DPH za jeden kus.
V prípade opravy bude cena stanovená na základe posúdenia technika priamo na mieste.

Služba plnenia hasiacich prístrojov:

Na požiadanie vám naplníme všetky typy hasiacich prístrojov. Cena plnenia je individuálna a závisí od typu a množstva hasiacich prístrojov. 

Ako často sa robí tlaková skúška hasiacich prístrojov?

V prípade práškových a CO2 (snehových) hasiacich prístrojov sa tlaková skúška vykonáva každých 5 rokov. Ak ide o hasiace prístroje na báze vody, v tom prípade je potrebné tlakovú skúšku vykonať minimálne každé 3 roky.

Čo treba robiť, keď môj hasiaci prístroj neprejde kontrolou ?

Ak hasiaci prístroj neprejde kontrolou, môžete požiadať o opravu – cena a čas bude upresnený technikom na základe poškodenia hasiaceho prístroja a identifikovanie náhradných dielov, ktoré je treba vymeniť. Prípadne si môžete u nás objednať nový hasiaci prístroj.