Špecializujeme sa na predaj, kontroly a revízie hasiacich prístrojov. Poskytujeme komplexné poradenstvo v protipožiarnej ochrane a dodávame riešenia pre ochranu vašich objektov.

Máte otázky?
U nás zaplatíte kartou